Arkistot kuukauden mukaan: Elokuu 2020

Leaderit valmistelevat seuraavan ohjelmakauden strategiaa

MDI tukee Suupohjan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä seuraavan ohjelmakauden (2021–2027) strategiatyössä. Keskeiset kysymykset uuden ohjelmakauden paikallisen kehittämisstrategian suunnittelussa ovat, mitä Leader-ryhmän tulisi rahoittaa ja kehittää käynnistyvällä ohjelmakaudella sekä minkälaisen roolin Leader-ryhmä ottaa paikallis- ja aluekehittäjänä. Strategiatyön sparraus on räätälöity kunkin Leader ryhmän tarpeen mukaan, sisältäen mm. alueiden nykytilan kuvausten laatimisen, strategiaprosessin suunnittelun yhdessä ryhmän kanssa, … Jatka lukemista Leaderit valmistelevat seuraavan ohjelmakauden strategiaa

Kulttuurimatkailua edistävä Culture Finland -hanke on arvioitu

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen toimintaa, tuloksia ja hyödyllisyyttä sekä antoi suosituksia kulttuurimatkailun kehittämiselle tulevaisuudessa. Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Näin pyritään edistämään kulttuurivientiä, kulttuurin ja luovan alan … Jatka lukemista Kulttuurimatkailua edistävä Culture Finland -hanke on arvioitu

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia päivittyy

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) päivitetään vuoden 2020 aikana. Lisäksi päivitetään vuosina 2018–2019 tehdyn laajan skenaariotyöskentelyn yhteydessä tuotetut skenaariot huomioiden vuonna 2020 puhjennut Covid-19 pandemia. Ensimmäisessä vaiheessa MDI toteuttaa tausta-analyysin RIS3-strategiasta sekä skenaarioista hyödyntäen sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Työn toisessa vaiheessa RIS3-strategia sekä skenaariot päivitetään vuorovaikutteisessa prosessissa alueen sidosryhmien kanssa. Prosessin aikana järjestetään kolme … Jatka lukemista Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia päivittyy

Blogi: ”Mahdollistava valtio” – laadultaan vaihtelevaa vuosikertaa?

Pohjois-Euroopan hyvinvointijärjestelmät ovat murroksessa. Osa murroksesta selittyy myöhäiskapitalismiin liittyvillä kulttuurisilla muutoksilla, joilla on vaikeuksia vastata yksilöllisiin palvelutarpeisiin. Järjestelmät on luotu lieventämään kapitalismin mukanaan tuomia ongelmia – puutetta, tauteja, tietämättömyyttä, kurjuutta ja joutilaisuutta (kuten beveridgeläinen hyvinvointivaltio ja sen historia osoittavat; ks. esim. Timminsin ”The Five Giants: A Biography of the Welfare State”), samoin kuin helpottamaan hyvinvointipalveluiden … Jatka lukemista Blogi: ”Mahdollistava valtio” – laadultaan vaihtelevaa vuosikertaa?

Työelämäjaksolta uutta näkökulmaa projektityöhön

Elokuun alku toi tullessaan Seinäjoen toimistollemme uuden harjoittelijan Salla Kettusen työelämäjaksolle. Päivätyössään hän toimii SeAMKissa TKI-asiantuntijana erikoisalanaan EU-projektien toteutus. Hän on ollut mukana mm. puurakentamiseen, ikääntyvien palveluihin, naisyrittäjyyteen ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen valmiuksien parantamiseen liittyvissä projekteissa. MDI:llä Salla tutustuu tarjousvalmisteluun, projekteihin ja viestintään. Työelämäjakson tarkoituksena on päästä käytännössä tekemään, näkemään ja kokemaan kuinka töitä tehdään muualla. … Jatka lukemista Työelämäjaksolta uutta näkökulmaa projektityöhön