Leaderit valmistelevat seuraavan ohjelmakauden strategiaa

MDI tukee Suupohjan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä seuraavan ohjelmakauden (2021–2027) strategiatyössä. Keskeiset kysymykset uuden ohjelmakauden paikallisen kehittämisstrategian suunnittelussa ovat, mitä Leader-ryhmän tulisi rahoittaa ja kehittää käynnistyvällä ohjelmakaudella sekä minkälaisen roolin Leader-ryhmä ottaa paikallis- ja aluekehittäjänä.

Strategiatyön sparraus on räätälöity kunkin Leader ryhmän tarpeen mukaan, sisältäen mm. alueiden nykytilan kuvausten laatimisen, strategiaprosessin suunnittelun yhdessä ryhmän kanssa, alueen tarpeiden kartoituksen sidosryhmiltä sekä ryhmien hallituksilta, osallistavien työpajojen fasilitoinnin, vuorovaikutteisen SWOT-analyysin sekä strategian johdonmukaisuuden varmistamisen.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa