Leaderit valmistelevat seuraavan ohjelmakauden strategiaa

MDI tukee Suupohjan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä seuraavan ohjelmakauden (2021–2027) strategiatyössä. Keskeiset kysymykset uuden ohjelmakauden paikallisen kehittämisstrategian suunnittelussa ovat, mitä Leader-ryhmän tulisi rahoittaa ja kehittää käynnistyvällä ohjelmakaudella sekä minkälaisen roolin Leader-ryhmä ottaa paikallis- ja aluekehittäjänä.

Strategiatyön sparraus on räätälöity kunkin Leader ryhmän tarpeen mukaan, sisältäen mm. alueiden nykytilan kuvausten laatimisen, strategiaprosessin suunnittelun yhdessä ryhmän kanssa, alueen tarpeiden kartoituksen sidosryhmiltä sekä ryhmien hallituksilta, osallistavien työpajojen fasilitoinnin, vuorovaikutteisen SWOT-analyysin sekä strategian johdonmukaisuuden varmistamisen.