Kulttuurimatkailua edistävä Culture Finland -hanke on arvioitu

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen toimintaa, tuloksia ja hyödyllisyyttä sekä antoi suosituksia kulttuurimatkailun kehittämiselle tulevaisuudessa.

Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Näin pyritään edistämään kulttuurivientiä, kulttuurin ja luovan alan tuotantoja ja työllisyyttä sekä matkailun ympärivuotista tuotetarjontaa.

Katto-ohjelmaa pidetään asiantuntevana tahona, ja sen nähdään onnistuneen tavoitteidensa saavuttamisessa yleisesti ottaen hyvin. Katto-ohjelma on onnistunut erityisesti niissä tavoitteissa, jotka ovat ohjelmalla suoraan saavutettavissa. Ohjelman käytännön toimeenpano on ollut resursseihin suhteutettuna onnistunutta. Hyödyt kohde- ja sidosryhmille syntyvät usein ohjelman muodostamien verkostojen kautta. Ohjelman käytännön kehittämistyön toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen vahvistaa ja lisätä ohjelman kohde- ja sidosryhmien saaman hyödyn ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Arvioinnin määrällinen aineisto perustui hankkeiden rahoitussuunnitelmiin, toteutuneeseen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Laadullinen aineisto koostui olemassa olevasta dokumenttiaineistosta, jota täydennettiin arvioinnin omalla aineistonkeruulla: sähköisillä kyselyillä sidosryhmille sekä haastatteluilla.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne