Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia päivittyy

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) päivitetään vuoden 2020 aikana. Lisäksi päivitetään vuosina 2018–2019 tehdyn laajan skenaariotyöskentelyn yhteydessä tuotetut skenaariot huomioiden vuonna 2020 puhjennut Covid-19 pandemia.

Ensimmäisessä vaiheessa MDI toteuttaa tausta-analyysin RIS3-strategiasta sekä skenaarioista hyödyntäen sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Työn toisessa vaiheessa RIS3-strategia sekä skenaariot päivitetään vuorovaikutteisessa prosessissa alueen sidosryhmien kanssa. Prosessin aikana järjestetään kolme sidoaryhmätyöpajaa päivitystarpeiden tunnistamiseksi ja täsmentämiseksi sekä tarvittavien kehittämistoimien määrittämiseksi.  Osana prosessia järjestetään työpajasarja. Työ valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen