Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia päivittyy

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) päivitetään vuoden 2020 aikana. Lisäksi päivitetään vuosina 2018–2019 tehdyn laajan skenaariotyöskentelyn yhteydessä tuotetut skenaariot huomioiden vuonna 2020 puhjennut Covid-19 pandemia.

Ensimmäisessä vaiheessa MDI toteuttaa tausta-analyysin RIS3-strategiasta sekä skenaarioista hyödyntäen sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Työn toisessa vaiheessa RIS3-strategia sekä skenaariot päivitetään vuorovaikutteisessa prosessissa alueen sidosryhmien kanssa. Prosessin aikana järjestetään kolme sidoaryhmätyöpajaa päivitystarpeiden tunnistamiseksi ja täsmentämiseksi sekä tarvittavien kehittämistoimien määrittämiseksi.  Osana prosessia järjestetään työpajasarja. Työ valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio