Arkistot kuukauden mukaan: Maaliskuu 2019

Kehärata on antanut vahvan kasvusykäyksen Vantaalle – laajempien vaikutusten arviointiin tarvitaan kansallista kehikkoa

Suomen mittakaavassa Vantaan Kehärata on suuri liikenneinvestointi, jolla on merkittävät vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Kehäradan merkitys on huomattavasti suurempi kuin vain liikenteellinen. Se on käyttöliittymä, joka vaikuttaa Vantaan mahdollisuuksiin ottaa vastaan pääkaupunkiseudun kasvua ja mahdollistaa ihmisten ja elinkeinoelämän uusia tapoja toimia.  Lisäksi se on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan elinkeinoelämän ja asuntotuotannon sijoittumispäätöksiin, jotka taas vaikuttavat … Jatka lukemista Kehärata on antanut vahvan kasvusykäyksen Vantaalle – laajempien vaikutusten arviointiin tarvitaan kansallista kehikkoa

Työkokeilu on toimiva ja kustannustehokas palvelu, jota tarvitaan jatkossakin

Toteutimme työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen työkokeilusta TE-toimiston palveluna, jossa selvitimme asiakkaiden, työkokeilupaikkojen ja TE-toimiston asiantuntijoiden kokemuksia työkokeilusta. Tutkimuksen mukaan työkokeilun taloudelliset hyödyt ovat kustannuksia suuremmat – työkokeilun havaittiin edistävän sekä työllistymistä että opintoihin ohjautumista, ja se oli osallistuneille pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Vaikeammissa tilanteissa oleville henkilöille myönteisiä vaikutuksia ei kuitenkaan havaittu. Jatkossa työkokeilua tulee kehittää esimerkiksi … Jatka lukemista Työkokeilu on toimiva ja kustannustehokas palvelu, jota tarvitaan jatkossakin

MDI laati Orimattilan kaupungille muuttoliikeanalyysin

Analyysissä selvitettiin Orimattilan negatiiviseksi muuttuneen väestönkehityksen syitä tarkastelemalla kaupungin väestönkehitystä ja muuttoliikettä 2010-luvulla. Analyysin kohteena oli Orimattilan kaupungin ulkoinen ja sisäinen väestönkehitys, määrällinen muuttoliike ja sen suuntautuminen sekä tulo- ja lähtömuuttajien laadullinen rakenne. Analyysissä esitettiin myös kehittämisehdotuksia Orimattilalle.

Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

MDI toteutti Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 väestöprojektion toteutumisen arvioinnin. Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkehitys on positiivista kaikilla väestönkehityksen osatekijöillä, ja se on ollut ennakoitua nopeampaa. Suurin syy nopeaan väestönkasvuun alueella on muuttovoitto muualta Suomesta. Uudenmaan maakunnan suuresta väestönlisäyksestä huolimatta sisäiset erot Uudenmaan alueiden välillä ovat suuret. Työssä arvioitiin 2017 laadittujen viiden väestöprojektion toteutumisen ja kehityskulun todennäköisyyttä. … Jatka lukemista Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

Maakunnittaisen väestöennusteen mukaan Manner-Suomessa on kolme kasvavaa maakuntaa vuoteen 2040 mennessä

Juuri julkaisemamme maakunnittaisen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 asti kasvavia maakuntia Manner-Suomessa ovat vain Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Vertailussa suurin suhteellinen voittaja on Ahvenanmaa. MDI-ennuste kertoo aluekehityskulun, joka perustuu vuosien 2015-2018 kehityksestä johdettuihin olettamuksiin. MDI-ennusteen mukaan Uudenmaan väkiluku kasvaa ennustejakson aikana 293000 asukkaalla. Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan väkiluvut kasvavat noin 35500 asukkaalla. Parhaiten pärjäävät siis kolmen … Jatka lukemista Maakunnittaisen väestöennusteen mukaan Manner-Suomessa on kolme kasvavaa maakuntaa vuoteen 2040 mennessä