Työkokeilu on toimiva ja kustannustehokas palvelu, jota tarvitaan jatkossakin

Toteutimme työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen työkokeilusta TE-toimiston palveluna, jossa selvitimme asiakkaiden, työkokeilupaikkojen ja TE-toimiston asiantuntijoiden kokemuksia työkokeilusta. Tutkimuksen mukaan työkokeilun taloudelliset hyödyt ovat kustannuksia suuremmat – työkokeilun havaittiin edistävän sekä työllistymistä että opintoihin ohjautumista, ja se oli osallistuneille pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Vaikeammissa tilanteissa oleville henkilöille myönteisiä vaikutuksia ei kuitenkaan havaittu.

Jatkossa työkokeilua tulee kehittää esimerkiksi yhdistäen se tiiviimmin muihin palveluihin, opiskeluun ja kielitaidon kehittämiseen. Digitalisaation mahdollisuudet prosessin sähköistämisessä on hyödynnettävä ja valvontaa tulee lisätä väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Jatkossa on huomioitava, että työkokeilijan lisäksi työkokeilun järjestäjäkin voi tarvita tukea.

Tutkimuksen osana selvitettiin myös rekrytointikokeilua, jonka vaikutukset olivat myös myönteisiä. Isolla osalla osallistuneista se johti työllistymiseen.

Lisätietoja löydät TEMin tiedotteesta.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin