Työkokeilu on toimiva ja kustannustehokas palvelu, jota tarvitaan jatkossakin

Toteutimme työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen työkokeilusta TE-toimiston palveluna, jossa selvitimme asiakkaiden, työkokeilupaikkojen ja TE-toimiston asiantuntijoiden kokemuksia työkokeilusta. Tutkimuksen mukaan työkokeilun taloudelliset hyödyt ovat kustannuksia suuremmat – työkokeilun havaittiin edistävän sekä työllistymistä että opintoihin ohjautumista, ja se oli osallistuneille pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Vaikeammissa tilanteissa oleville henkilöille myönteisiä vaikutuksia ei kuitenkaan havaittu.

Jatkossa työkokeilua tulee kehittää esimerkiksi yhdistäen se tiiviimmin muihin palveluihin, opiskeluun ja kielitaidon kehittämiseen. Digitalisaation mahdollisuudet prosessin sähköistämisessä on hyödynnettävä ja valvontaa tulee lisätä väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Jatkossa on huomioitava, että työkokeilijan lisäksi työkokeilun järjestäjäkin voi tarvita tukea.

Tutkimuksen osana selvitettiin myös rekrytointikokeilua, jonka vaikutukset olivat myös myönteisiä. Isolla osalla osallistuneista se johti työllistymiseen.

Lisätietoja löydät TEMin tiedotteesta.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa