MDI laati Orimattilan kaupungille muuttoliikeanalyysin

Analyysissä selvitettiin Orimattilan negatiiviseksi muuttuneen väestönkehityksen syitä tarkastelemalla kaupungin väestönkehitystä ja muuttoliikettä 2010-luvulla. Analyysin kohteena oli Orimattilan kaupungin ulkoinen ja sisäinen väestönkehitys, määrällinen muuttoliike ja sen suuntautuminen sekä tulo- ja lähtömuuttajien laadullinen rakenne. Analyysissä esitettiin myös kehittämisehdotuksia Orimattilalle.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla