MDI laati Orimattilan kaupungille muuttoliikeanalyysin

Analyysissä selvitettiin Orimattilan negatiiviseksi muuttuneen väestönkehityksen syitä tarkastelemalla kaupungin väestönkehitystä ja muuttoliikettä 2010-luvulla. Analyysin kohteena oli Orimattilan kaupungin ulkoinen ja sisäinen väestönkehitys, määrällinen muuttoliike ja sen suuntautuminen sekä tulo- ja lähtömuuttajien laadullinen rakenne. Analyysissä esitettiin myös kehittämisehdotuksia Orimattilalle.