MDI laati Orimattilan kaupungille muuttoliikeanalyysin

Analyysissä selvitettiin Orimattilan negatiiviseksi muuttuneen väestönkehityksen syitä tarkastelemalla kaupungin väestönkehitystä ja muuttoliikettä 2010-luvulla. Analyysin kohteena oli Orimattilan kaupungin ulkoinen ja sisäinen väestönkehitys, määrällinen muuttoliike ja sen suuntautuminen sekä tulo- ja lähtömuuttajien laadullinen rakenne. Analyysissä esitettiin myös kehittämisehdotuksia Orimattilalle.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin