Digikuntakokeiluilla edistettiin kuntien digitalisaatiota kokeilukulttuurin hengessä

MDI:n toteuttama Digikuntakokeilujen arviointi ja arviointimalli -selvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan kokeilut ovat olleet tärkeä valtakunnallinen avaus kuntien digitalisaation edistämisessä. Digitalisaatiota hyödyntämällä kunnissa on pyritty uudistamaan toimintatapoja ja palvelurakenteita kuntalaislähtöisesti, kehittämään asiakaslähtöistä toimintaa kuntasektorilla ja tehostamaan kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapoja. Arvioinnin mukaan kokeiluhankkeissa on kehitetty ratkaisuja ja saatu oppeja näihin asioihin liittyen. Erityisesti kokeiluista on saatu uutta tietoa, miten kuntien digitalisaatiota kannattaa jatkossa edistää valtakunnallisella tasolla ja mikä kokeilutyyppisen toiminnan rooli asiassa on.

Selvityksen tarkoituksena oli tukea digikuntakokeilujen tuloksekasta toteutusta, tuottaa kokeiluista arviointitietoa, kehittää kokeilujen arviointia ja tukea kokeilujen laajempien vaikutusten syntymistä. Työssä tehtiin yhteenveto digikuntakokeilujen nykytilasta, neljän kohteen tarkemmat erillisarvioinnit, laadittiin ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malli kokeiluista ja tuotettiin työkaluja kokeilujen toteutuksen tueksi sekä laadittiin yhteenveto ja raportti.

Digikuntakokeiluhanke käynnistyi syksyllä 2016 ja siinä hyödynnettiin kokeilukulttuuria kunnan palveluiden ja toimintatapojen kehittämisessä. Tavoitteena oli mm. edistää kuntien toimintatapojen sekä palvelutuotannon kehittämistä, saada aikaseksi digitalisaation avulla kustannushyötyjä, lisätä verkostoitumista ja lisätä kuntasektorin asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä.

Lue lisää aiheesta: https://vm.fi/digikuntakokeilu