Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

MDI toteutti Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 väestöprojektion toteutumisen arvioinnin. Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkehitys on positiivista kaikilla väestönkehityksen osatekijöillä, ja se on ollut ennakoitua nopeampaa. Suurin syy nopeaan väestönkasvuun alueella on muuttovoitto muualta Suomesta. Uudenmaan maakunnan suuresta väestönlisäyksestä huolimatta sisäiset erot Uudenmaan alueiden välillä ovat suuret.

Työssä arvioitiin 2017 laadittujen viiden väestöprojektion toteutumisen ja kehityskulun todennäköisyyttä. Raportin lisäksi jokaiselle Uudenmaan kunnalle on tehty erillinen muuttoliikeanalyysi. Väestöprojektioanalyysin perusteella todennäköisimpänä pidetään Vahva keskittyvä kasvu -skenaariota. 2000-luvulla Uudenmaan väestönkehitys on ollut koko maan kehitykseen verrattuna kolminkertaista.

Uudellemaalle muuttajien rakenne on alueen kannalta optimaalinen – muuttovoittoa saadaan nuorista, nuorista aikuisista, työllisistä ja korkeakoulutetuista, mikä luo positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen demografiaan.

Lisätietoja Uudenmaan liiton tiedotteessa.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022