Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

MDI toteutti Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 väestöprojektion toteutumisen arvioinnin. Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkehitys on positiivista kaikilla väestönkehityksen osatekijöillä, ja se on ollut ennakoitua nopeampaa. Suurin syy nopeaan väestönkasvuun alueella on muuttovoitto muualta Suomesta. Uudenmaan maakunnan suuresta väestönlisäyksestä huolimatta sisäiset erot Uudenmaan alueiden välillä ovat suuret.

Työssä arvioitiin 2017 laadittujen viiden väestöprojektion toteutumisen ja kehityskulun todennäköisyyttä. Raportin lisäksi jokaiselle Uudenmaan kunnalle on tehty erillinen muuttoliikeanalyysi. Väestöprojektioanalyysin perusteella todennäköisimpänä pidetään Vahva keskittyvä kasvu -skenaariota. 2000-luvulla Uudenmaan väestönkehitys on ollut koko maan kehitykseen verrattuna kolminkertaista.

Uudellemaalle muuttajien rakenne on alueen kannalta optimaalinen – muuttovoittoa saadaan nuorista, nuorista aikuisista, työllisistä ja korkeakoulutetuista, mikä luo positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen demografiaan.

Lisätietoja Uudenmaan liiton tiedotteessa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa