Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

MDI toteutti Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 väestöprojektion toteutumisen arvioinnin. Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkehitys on positiivista kaikilla väestönkehityksen osatekijöillä, ja se on ollut ennakoitua nopeampaa. Suurin syy nopeaan väestönkasvuun alueella on muuttovoitto muualta Suomesta. Uudenmaan maakunnan suuresta väestönlisäyksestä huolimatta sisäiset erot Uudenmaan alueiden välillä ovat suuret.

Työssä arvioitiin 2017 laadittujen viiden väestöprojektion toteutumisen ja kehityskulun todennäköisyyttä. Raportin lisäksi jokaiselle Uudenmaan kunnalle on tehty erillinen muuttoliikeanalyysi. Väestöprojektioanalyysin perusteella todennäköisimpänä pidetään Vahva keskittyvä kasvu -skenaariota. 2000-luvulla Uudenmaan väestönkehitys on ollut koko maan kehitykseen verrattuna kolminkertaista.

Uudellemaalle muuttajien rakenne on alueen kannalta optimaalinen – muuttovoittoa saadaan nuorista, nuorista aikuisista, työllisistä ja korkeakoulutetuista, mikä luo positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen demografiaan.

Lisätietoja Uudenmaan liiton tiedotteessa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne