Kehärata on antanut vahvan kasvusykäyksen Vantaalle – laajempien vaikutusten arviointiin tarvitaan kansallista kehikkoa

Suomen mittakaavassa Vantaan Kehärata on suuri liikenneinvestointi, jolla on merkittävät vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Kehäradan merkitys on huomattavasti suurempi kuin vain liikenteellinen. Se on käyttöliittymä, joka vaikuttaa Vantaan mahdollisuuksiin ottaa vastaan pääkaupunkiseudun kasvua ja mahdollistaa ihmisten ja elinkeinoelämän uusia tapoja toimia.  Lisäksi se on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan elinkeinoelämän ja asuntotuotannon sijoittumispäätöksiin, jotka taas vaikuttavat ihmisten liikkumistarpeisiin. Kehärata yhdistää pääradan Helsinki-Vantaan lentoasemaan, jolla taas on vaikutusta erityisesti kansainvälisen liikkumisen mahdollistajana.

Nämä havainnot nousevat esiin Kehäradasta tehdyssä laajemman vaikuttavuuden arvioinnista, joka valmistui maaliskuussa. Raportissa on koottu yhteen olennaisia laadullisia ja kvantitatiivisia näkökulmia laajempien vaikutusten tarkasteluun. Vaikuttavuutta on tärkeä tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, joka tarkoittaa yli kymmentä vuotta. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä valtakunnallista arviointikehikkoa, johon kaupungit ja kaupunkiseudut olisi kytketty nykyistä vahvemmin. Onkin noussut yhä suurempi tarve laajemmalle ja kattavammalle arviointikehikolle, jossa yhdistetään laajemmin sekä määrällistä että näkemyksellistä tietoa. MDI teki työn yhteistyössä WSP:n kanssa ja työn tilaaja oli Vantaan kaupunki.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio