Kehärata on antanut vahvan kasvusykäyksen Vantaalle – laajempien vaikutusten arviointiin tarvitaan kansallista kehikkoa

Suomen mittakaavassa Vantaan Kehärata on suuri liikenneinvestointi, jolla on merkittävät vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Kehäradan merkitys on huomattavasti suurempi kuin vain liikenteellinen. Se on käyttöliittymä, joka vaikuttaa Vantaan mahdollisuuksiin ottaa vastaan pääkaupunkiseudun kasvua ja mahdollistaa ihmisten ja elinkeinoelämän uusia tapoja toimia.  Lisäksi se on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan elinkeinoelämän ja asuntotuotannon sijoittumispäätöksiin, jotka taas vaikuttavat ihmisten liikkumistarpeisiin. Kehärata yhdistää pääradan Helsinki-Vantaan lentoasemaan, jolla taas on vaikutusta erityisesti kansainvälisen liikkumisen mahdollistajana.

Nämä havainnot nousevat esiin Kehäradasta tehdyssä laajemman vaikuttavuuden arvioinnista, joka valmistui maaliskuussa. Raportissa on koottu yhteen olennaisia laadullisia ja kvantitatiivisia näkökulmia laajempien vaikutusten tarkasteluun. Vaikuttavuutta on tärkeä tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, joka tarkoittaa yli kymmentä vuotta. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä valtakunnallista arviointikehikkoa, johon kaupungit ja kaupunkiseudut olisi kytketty nykyistä vahvemmin. Onkin noussut yhä suurempi tarve laajemmalle ja kattavammalle arviointikehikolle, jossa yhdistetään laajemmin sekä määrällistä että näkemyksellistä tietoa. MDI teki työn yhteistyössä WSP:n kanssa ja työn tilaaja oli Vantaan kaupunki.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa