Kehärata on antanut vahvan kasvusykäyksen Vantaalle – laajempien vaikutusten arviointiin tarvitaan kansallista kehikkoa

Suomen mittakaavassa Vantaan Kehärata on suuri liikenneinvestointi, jolla on merkittävät vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Kehäradan merkitys on huomattavasti suurempi kuin vain liikenteellinen. Se on käyttöliittymä, joka vaikuttaa Vantaan mahdollisuuksiin ottaa vastaan pääkaupunkiseudun kasvua ja mahdollistaa ihmisten ja elinkeinoelämän uusia tapoja toimia.  Lisäksi se on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan elinkeinoelämän ja asuntotuotannon sijoittumispäätöksiin, jotka taas vaikuttavat ihmisten liikkumistarpeisiin. Kehärata yhdistää pääradan Helsinki-Vantaan lentoasemaan, jolla taas on vaikutusta erityisesti kansainvälisen liikkumisen mahdollistajana.

Nämä havainnot nousevat esiin Kehäradasta tehdyssä laajemman vaikuttavuuden arvioinnista, joka valmistui maaliskuussa. Raportissa on koottu yhteen olennaisia laadullisia ja kvantitatiivisia näkökulmia laajempien vaikutusten tarkasteluun. Vaikuttavuutta on tärkeä tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, joka tarkoittaa yli kymmentä vuotta. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä valtakunnallista arviointikehikkoa, johon kaupungit ja kaupunkiseudut olisi kytketty nykyistä vahvemmin. Onkin noussut yhä suurempi tarve laajemmalle ja kattavammalle arviointikehikolle, jossa yhdistetään laajemmin sekä määrällistä että näkemyksellistä tietoa. MDI teki työn yhteistyössä WSP:n kanssa ja työn tilaaja oli Vantaan kaupunki.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa