MDI tukee kulttuurin alueellisen tilannekuvan pilotointia

MDI tukee ja sparraa kulttuurin aluetietoperustan pilotointia viiden maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Pilotoinnissa testataan MDI:n ja Taideyliopiston vuonna 2018 tekemässä esiselvityksessä ehdotettujen tietolähteiden kokoamista maakuntien kanssa, käydään keskustelua alueen kulttuuritoimijoiden kesken tietoperustan kehittämisestä ja tulkitaan koottua kulttuurin tilasto- ja seurantatietoa.

Pilottien avulla hiotaan kulttuurin alueellisen tilannekuvan viitekehystä sekä tuotetaan kansalliseen kulttuuripolitiikan tietoperustan kehittämiseen kehittämisehdotuksia alueellisesta näkökulmasta. Myös muut kuin pilottimaakunnat ovat tervetulleita hankkeen piiriin kuulemaan ja keskustelemaan siitä, millaisella tiedolla kulttuuria kehitetään alueilla 2020-luvulla.

Pilotoinnilla vastataan tunnistettuun haasteeseen – tietoperustaisen päätöksenteon ongelmat jaetaan myös kulttuurin alueellisessa kehittämisessä. Tilasto- ja tutkimustietoa on saatavissa, mutta se on hajanaista. Kokonaiskuvaa on vaikea muodostaa useiden toimijoiden kesken eikä saatavilla oleva tieto kata kaikkia tarpeita, joita kehittämisessä tulee. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut haasteeseen pilotoimalla kulttuurin alueellisen tilannekuvan kokoamista ja tulkitsemista.

Pilotointiprosessi toteutetaan kevään ja kesän 2019 aikana ja työ valmistuu elokuussa 2019.