Arkistot kuukauden mukaan: Joulukuu 2017

MDI selvittää Päijät-Hämeen elinkeinotoiminnan organisoimista

MDI tekee kevään aikana Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton toimeksiannosta yhdessä maakunnan halukkaiden kuntien kanssa selvityksen elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2018 jälkeen. Selvityksessä tarkastellaan elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta ja siinä otetaan huomioon LUT/LAMK-korkeakoulujärjestelyn ja vuoden 2020 alusta toteutuvan maakuntauudistuksen vaikutukset. Selvityksessä analysoidaan eri vaihtoehtojen hyötyjä ja heikkouksia sekä lopuksi laaditaan analyysin … Jatka lukemista MDI selvittää Päijät-Hämeen elinkeinotoiminnan organisoimista

Rajattoman vetovoimaista Tampereen kaupunkiseutua analysoimassa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin suuriin kaupunkiseutuihin nähden. Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudulla vakiintunut toimintatapa. Selvityksen tavoitteena on kuvata Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehittymisen kannalta keskeiset viimeaikaiset ilmiöt ja näiden heijasteet maankäytön kehittämiseen. Työssä analysoidaan, miten kaupunkiseudun rakenteessa olevat maankäyttövaraukset vastaavat seudulle sijoittuvien yritysten profiileja ja tarpeita … Jatka lukemista Rajattoman vetovoimaista Tampereen kaupunkiseutua analysoimassa

Valtakunnallisen kuntakyselyn tulokset julkaistu

Kuntien kehitysnäkymät valoisammat heikosta luottamuksesta ja uudistuksista huolimatta   Kuntien johdon ja päättäjien arviot kuntien kehitysnäkymistä ovat muuttuneet entistä positiivisemmiksi selviää Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n toteuttamasta kolmannesta valtakunnallisesta kuntakyselystä. Kysely osoitettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille ja siihen vastasi 2 890 viranhaltijaa ja päättäjää. Lähes 70 % vastaajista näkee kehitysnäkymät 3-5 … Jatka lukemista Valtakunnallisen kuntakyselyn tulokset julkaistu

MDI kokoaa kulttuurin aluetietoperustaa

Meneillään olevat hallinnon muutokset ja politiikkatoimien vaikuttava toteutus ja tietoperusteinen kehittäminen edellyttävät vahvaa ja tarkkaa tietopohjaa sekä tilannekuvaa alueiden kehityksestä. Vahvaa aluetietoperustaa tarvitaan niin OKM:n kulttuuripolitiikan strategian 2025 toteuttamisessa kuin taide- ja kulttuuripolitiikan alueellisuutta koskevien suuntaviivojen laatimisessa. Tietoa tarvitaan myös maakuntauudistuksen pyörteissä.  Kulttuurin aluetietoperustan kehittämisen esiselvityksessä kartoitetaan tärkeimmät tietolähteet sekä puutteet tietolähteissä kulttuurin aluetietoperustan kokoamiseksi. … Jatka lukemista MDI kokoaa kulttuurin aluetietoperustaa

Selvitys eurooppalaisista saaristo- ja vesistöaluepolitiikoista 

Eurooppa on merien ympäröimä, järvien ja jokien halkoma maanosa. Saaristoisuus ja vesistöisyys asettaa niitä koskettavat alueet elinolojen puolesta eriarvoiseen asemaan mantereen, hyvien yhteyksien, alueiden kanssa. Suomessa saaristopolitiikalla on pitkät juuret ja sen lähtökohtana on taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä aluekehittäminen. MDI selvittää maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta eurooppalaisia saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Selvityksessä luodaan kuva valikoitujen … Jatka lukemista Selvitys eurooppalaisista saaristo- ja vesistöaluepolitiikoista