MDI selvittää Päijät-Hämeen elinkeinotoiminnan organisoimista

MDI tekee kevään aikana Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton toimeksiannosta yhdessä maakunnan halukkaiden kuntien kanssa selvityksen elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2018 jälkeen. Selvityksessä tarkastellaan elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta ja siinä otetaan huomioon LUT/LAMK-korkeakoulujärjestelyn ja vuoden 2020 alusta toteutuvan maakuntauudistuksen vaikutukset.

Selvityksessä analysoidaan eri vaihtoehtojen hyötyjä ja heikkouksia sekä lopuksi laaditaan analyysin pohjalta konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämisehdotus toimintojen organisoinnista vuoden 2019 alusta. Työ sisältää elinvoima- ja nykytila-analyysin, haastatteluja, laivaseminaarin, kyselyn, kuntakierroksen ja sidosryhmätilaisuudet sekä maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen kokonaisuuden tarkastelun ja analyysin. Työ valmistuu maaliskuun puoliväliin 2018 mennessä.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio