MDI selvittää Päijät-Hämeen elinkeinotoiminnan organisoimista

MDI tekee kevään aikana Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton toimeksiannosta yhdessä maakunnan halukkaiden kuntien kanssa selvityksen elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2018 jälkeen. Selvityksessä tarkastellaan elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta ja siinä otetaan huomioon LUT/LAMK-korkeakoulujärjestelyn ja vuoden 2020 alusta toteutuvan maakuntauudistuksen vaikutukset.

Selvityksessä analysoidaan eri vaihtoehtojen hyötyjä ja heikkouksia sekä lopuksi laaditaan analyysin pohjalta konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämisehdotus toimintojen organisoinnista vuoden 2019 alusta. Työ sisältää elinvoima- ja nykytila-analyysin, haastatteluja, laivaseminaarin, kyselyn, kuntakierroksen ja sidosryhmätilaisuudet sekä maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen kokonaisuuden tarkastelun ja analyysin. Työ valmistuu maaliskuun puoliväliin 2018 mennessä.