MDI auttaa auraamaan tulevaisuutta Pohjanmaalla

Pohjanmaan liitto laittaa vuodenvaihteen jälkeen liikkeelle tulevaisuuden ennakointipilotin. Pääsemme matkalle mukaan tietä auraamaan. Matkan aikana järjestetään kaksi työpajaa, sekä työskennellään aktiivisesti Inforgloben verkkoalustalla (joka on muuten kehitetty CMI:n ponnistelujen yhteydessä, sen kanssa on rakennettu kunnille strategioita sekä nyt myös tulevaisuutta). Ennakointipilotin avulla parannetaan eri toimijoiden kykyä lukea niin vahvoja kuin heikkoja signaaleja, ymmärretään paremmin omia ja toisten tekemisiä nyt ja tulevaisuudessa sekä rakennetaan yhdessä skenaario tai skenaarioita tulevaisuuteen. Työn tuloksia hyödynnetään maakuntastrategian laadinnassa. Mutta tärkeintä on, että nyt luodaan uutta tapaa tehdä tulevaisuutta innostavasti, rullaavasti ja jatkuvasti vuoropuhellen. Työn tilaaja on Pohjanmaan liitto ja työ valmistuu maaliskuussa 2018.