Rajattoman vetovoimaista Tampereen kaupunkiseutua analysoimassa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin suuriin kaupunkiseutuihin nähden. Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudulla vakiintunut toimintatapa. Selvityksen tavoitteena on kuvata Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehittymisen kannalta keskeiset viimeaikaiset ilmiöt ja näiden heijasteet maankäytön kehittämiseen. Työssä analysoidaan, miten kaupunkiseudun rakenteessa olevat maankäyttövaraukset vastaavat seudulle sijoittuvien yritysten profiileja ja tarpeita sekä miten nykyiset maankäyttövaraukset tarjoavat tulevaisuuden elinkeinojen kannalta riittävän houkuttelevia sijoittumisvaihtoehtoja.
Selvityksessä tuotetaan informaatiota yritysten vetovoimaisista sijoittumisympäristöistä Tampereen kaupunkiseudulla, toiseksi arvioidaan näiden ympäristöjen kaupunkirakenteellisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja yritysten kaipaamia sijaintietuja sekä kolmanneksi arvioidaan kaupunkiseudun rakenteessa olevien yritystoiminnan varausten kehittämisen edellytyksiä toimintaympäristön muutosten valossa. Työssä hyödynnetään tilasto- ja paikkatietoaineistoa sekä haastatteluin ja pajoissa tuotettua aineistoa. Työn tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu ja työ valmistuu helmikuussa 2018.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022