Rajattoman vetovoimaista Tampereen kaupunkiseutua analysoimassa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin suuriin kaupunkiseutuihin nähden. Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudulla vakiintunut toimintatapa. Selvityksen tavoitteena on kuvata Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehittymisen kannalta keskeiset viimeaikaiset ilmiöt ja näiden heijasteet maankäytön kehittämiseen. Työssä analysoidaan, miten kaupunkiseudun rakenteessa olevat maankäyttövaraukset vastaavat seudulle sijoittuvien yritysten profiileja ja tarpeita sekä miten nykyiset maankäyttövaraukset tarjoavat tulevaisuuden elinkeinojen kannalta riittävän houkuttelevia sijoittumisvaihtoehtoja.
Selvityksessä tuotetaan informaatiota yritysten vetovoimaisista sijoittumisympäristöistä Tampereen kaupunkiseudulla, toiseksi arvioidaan näiden ympäristöjen kaupunkirakenteellisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja yritysten kaipaamia sijaintietuja sekä kolmanneksi arvioidaan kaupunkiseudun rakenteessa olevien yritystoiminnan varausten kehittämisen edellytyksiä toimintaympäristön muutosten valossa. Työssä hyödynnetään tilasto- ja paikkatietoaineistoa sekä haastatteluin ja pajoissa tuotettua aineistoa. Työn tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu ja työ valmistuu helmikuussa 2018.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin