Rajattoman vetovoimaista Tampereen kaupunkiseutua analysoimassa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin suuriin kaupunkiseutuihin nähden. Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudulla vakiintunut toimintatapa. Selvityksen tavoitteena on kuvata Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehittymisen kannalta keskeiset viimeaikaiset ilmiöt ja näiden heijasteet maankäytön kehittämiseen. Työssä analysoidaan, miten kaupunkiseudun rakenteessa olevat maankäyttövaraukset vastaavat seudulle sijoittuvien yritysten profiileja ja tarpeita sekä miten nykyiset maankäyttövaraukset tarjoavat tulevaisuuden elinkeinojen kannalta riittävän houkuttelevia sijoittumisvaihtoehtoja.
Selvityksessä tuotetaan informaatiota yritysten vetovoimaisista sijoittumisympäristöistä Tampereen kaupunkiseudulla, toiseksi arvioidaan näiden ympäristöjen kaupunkirakenteellisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja yritysten kaipaamia sijaintietuja sekä kolmanneksi arvioidaan kaupunkiseudun rakenteessa olevien yritystoiminnan varausten kehittämisen edellytyksiä toimintaympäristön muutosten valossa. Työssä hyödynnetään tilasto- ja paikkatietoaineistoa sekä haastatteluin ja pajoissa tuotettua aineistoa. Työn tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu ja työ valmistuu helmikuussa 2018.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa