OECD: Satsatkaa häntään

Janne Antikainen juoksutti 20.11. Nordregiossa Tukholmassa kansainvälisen aluekehityksen seminaarin, joka käsitteli fiksua, kestävää ja osallistavaa kasvua. Seminaarissa Pohjoismaat etsivät strategista linjaa aluekehittämiselle vuoden 2013 jälkeen. Esitysmateriaali löytyy osoitteesta http://www.nordregio.se/System/News-on-hold/Smart-sustainable-and-inclusive-regions/. Kiinnostavien esitysten helmi oli OECD:n José Enrique Garcilazon alustus perustuen joulukuussa julkaistavaan Promoting Growth in All Regions –julkaisuun alla olevasta linkistä. OECD:n keskeinen viesti on: kasvusta 2/3 tulee muista kuin suurista kaupungeista, kehittämispanostuksia kannattaa kohdentaa myös tähän joukkoon. 

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla