Keski-Suomen ennakointi MDI:n syyniin

Keski-Suomessa on tehty alueellista ennakointityötä hankkeiden kautta vuosikymmenen ajan. Nyt ennakointi halutaan viedä osaksi eri organisaatioiden jokapäiväistä työtä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tilannut MDI:ltä Keski-Suomi Ennakoi –hankkeen arvioinnin, jonka kautta MDI selvittää, mitkä edellytykset Keski-Suomen toimijoilla on alueelliseen ennakointiin. Työssä arvioidaan hankkeen tavoitteiden onnistumisen lisäksi mm. toimijoiden sitoutumista jatkoon ja vertaillaan Keski-Suomen mallia muiden alueiden ennakointityöhön.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa