MDI työstämässä AVIen ja ELYjen yhteistä strategia-asiakirjaa

Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö uudistavat aluehallintovirastojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ohjausta. AVIt ja ELYt saavat uudessa ohjausjärjestelmässä yhteisen strategia-asiakirjan ja lisäksi kullekin aluehallintovirastolle ja ELY-keskukselle laaditaan yksi tulossopimus. Työn keskeisenä tehtävänä on määritellä ehdotukset yhteisen strategia-asiakirjan painopisteiksi vuosille 2016-2019. MDI tekee työn Hanselin puitesopimusalihankkijana yhteistyössä Tempo Economicsin kanssa. MDI vastaa erityisesti alueellisten tilaisuuksien sisällöstä ja valmisteluryhmän kokousten pajamaisesta toteutuksesta. Työ valmistuu maaliskuussa.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa