MDI työstämässä AVIen ja ELYjen yhteistä strategia-asiakirjaa

Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö uudistavat aluehallintovirastojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ohjausta. AVIt ja ELYt saavat uudessa ohjausjärjestelmässä yhteisen strategia-asiakirjan ja lisäksi kullekin aluehallintovirastolle ja ELY-keskukselle laaditaan yksi tulossopimus. Työn keskeisenä tehtävänä on määritellä ehdotukset yhteisen strategia-asiakirjan painopisteiksi vuosille 2016-2019. MDI tekee työn Hanselin puitesopimusalihankkijana yhteistyössä Tempo Economicsin kanssa. MDI vastaa erityisesti alueellisten tilaisuuksien sisällöstä ja valmisteluryhmän kokousten pajamaisesta toteutuksesta. Työ valmistuu maaliskuussa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne