Kainuun selvitystyö lähti iloisella ilmeellä käyntiin

Kainuun kuntarakenneselvitys, jossa on mukana seitsemän Kainuun yhdeksästä kunnasta, käynnistyi yllättävänkin innostuneella ja rakentavalla otteella Vuokatin Snowpoliksessa 1.9.2014. Käynnistystilaisuuteen osallistuivat selvityksen ohjausryhmä ja työvaliokunnan edustajat, eli kuntien puheenjohtajistot sekä korkein virkamiesjohto. Selvityksessä keskitytään erityisesti kolmeen teemaan: Ensinnäkin kasvuun, jossa ydinkysymys kuuluu, mikä on Kainuun kasvutarinan yhteinen ydin? Toiseksi talouteen, jossa läpivalaistaan sekä aluetaloutta että kuntien taloutta palvelukohtaisesti, ja kolmanneksi soteen, jossa jäsennetään ja työstetään kainuulaista palveluratkaisua. Lopputuloksena tulee olla kilpailukykyisempi, houkuttelevampi ja hauskempi Kainuu. Työ jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, joka ajoittuu 2014 syksyyn, rakennetaan yhteistä tulevaisuuskuvaa ja kartoitetaan tarkemmin elinvoiman vahvistamisen elementtejä. Selvityksen toisessa vaiheessa keväällä 2015 tehdään vaihtoehtoisia tiekarttoja tulevaisuuteen, joiden pohjalta kunnat voivat tehdä päätökset kuntarakenteesta kesällä 2015.

Lisätietoja www.kajaani.fi/Hallinto/Kuntarakenneselvitys/

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla