Kainuun selvitystyö lähti iloisella ilmeellä käyntiin

Kainuun kuntarakenneselvitys, jossa on mukana seitsemän Kainuun yhdeksästä kunnasta, käynnistyi yllättävänkin innostuneella ja rakentavalla otteella Vuokatin Snowpoliksessa 1.9.2014. Käynnistystilaisuuteen osallistuivat selvityksen ohjausryhmä ja työvaliokunnan edustajat, eli kuntien puheenjohtajistot sekä korkein virkamiesjohto. Selvityksessä keskitytään erityisesti kolmeen teemaan: Ensinnäkin kasvuun, jossa ydinkysymys kuuluu, mikä on Kainuun kasvutarinan yhteinen ydin? Toiseksi talouteen, jossa läpivalaistaan sekä aluetaloutta että kuntien taloutta palvelukohtaisesti, ja kolmanneksi soteen, jossa jäsennetään ja työstetään kainuulaista palveluratkaisua. Lopputuloksena tulee olla kilpailukykyisempi, houkuttelevampi ja hauskempi Kainuu. Työ jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, joka ajoittuu 2014 syksyyn, rakennetaan yhteistä tulevaisuuskuvaa ja kartoitetaan tarkemmin elinvoiman vahvistamisen elementtejä. Selvityksen toisessa vaiheessa keväällä 2015 tehdään vaihtoehtoisia tiekarttoja tulevaisuuteen, joiden pohjalta kunnat voivat tehdä päätökset kuntarakenteesta kesällä 2015.

Lisätietoja www.kajaani.fi/Hallinto/Kuntarakenneselvitys/

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin