”Hokkuspokkus-keinoa työllisyyteen ei ole.” TE-palvelut 2024 -uudistus vie työllisyydenhoidon kuntiin

Mitkä ovat uuden tilanteen haasteet ja mahdollisuudet? MDI:n asiantuntijat Mikko Valtakari ja Juho Nyman esittelevät uudistuksen eri kanteilta.

TE-palvelut 2024 -uudistuksessa työllistymistä ja yritystoimintaa tukevat palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta.

TE24-mahdollisuudet

  1. Kun on yksi vastuutaho, pystyy asiakkaan kohtaamaan kokonaisvaltaisemmin.
  2. Asiakkaan tilannetta on helpompi ratkoa yhteistyössä eri palvelujen kanssa kunnan sisällä. 
  3. Etenkin vaikeasti työllistyvät, jotka tarvitsevat useita palveluja, voivat hyötyä uudesta järjestelmästä.
  4. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.
  5. Kunnilla on mahdollisuus kehittää palveluita aluelähtöisesti, mikä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä.

TE-24-haasteet

  1. Työllisyystoimenpiteistä ja niiden kehittämisestä on kymmenien vuosien kokemus eikä hokkuspokkus-keinoa tulosten parantamiseen ole löytynyt. 
  2. Yksilöllisillä ja räätälöidyillä palveluilla on saatu hyviä tuloksia. Palveluiden räätälöiminen on kuitenkin kallista.
  3. TE-palveluissa lakisääteiset tehtävät kuten työttömien määräaikaishaastattelut vievät suurimman osan resursseista.
  4. Kuntien ja niiden muodostamien kuntaryhmien (tai yhteistoiminta-alueiden) mahdollisuudet työllisyyspalvelujen hoitoon vaihtelevat, mikä saattaa asettaa kans

Mikko Valtakari: Työllisyyden hoito on kovaa työtä

”Työllisyyden hoidossa noudatetaan pohjoismaista palvelumallia. Siinä halutaan auttaa työttömiä intensiivisesti ja heti alussa. Tämä teettää paljon työtä. Ongelma on se, että aikaa menee myös sellaisten ihmisten kohtaamiseen, joille ei työllisyyspalveluista ole merkittävää hyötyä. Näiden ihmisten tilanteeseen on mahdollisuus vaikuttaa vahvemmin muilla palveluilla.”

Tampereella on jo kokemusta TE-palvelujen kytkemisestä osaksi kuntien muuta palvelumaailmaa

Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari

Olemme Pirkanmaan kuntakokeilussa jo jokusen vuoden ajan luoneet uudenlaisia palveluja työnantajien työvoiman saatavuuden haasteisiin, työn hakemiseen, kansainvälisten osaajien houkutteluun ja laaja-alaisesti koko työllisyyden edistämiseen. Keskeisiä kumppaneitamme tässä työssä ovat mm. yritykset, työnantajat, eri oppilaitokset ja yksityiset henkilöstöpalveluyritykset. 

Nyt kun TE-palvelut on kuntakokeilua kattavamminkin siirtymässä valtiolta kuntiin, voimme yhdistää ne kaikkeen tähän jo olemassa olevaan ja jatkaa yhteisten palvelualustojen kehittämistä eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. TE-palvelujen pysyvä siirto vahvistaa tätä kehittämiskokonaisuutta.

Tällä hetkellä valmistelemme Pirkanmaalla laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken uudistukseen liittyvää palvelumaailmaa, ja kunnissa pohditaan myös palvelujen järjestämiseen liittyviä ratkaisuja.

MDI on ollut mukana auttamassa Pirkanmaan TE24-työssä.

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi 1.1.2025.

MDI:n asiantuntijapalvelut työllisyys-teemasta
Voit myös olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme Mikko Valtakariin.