UUTTU – Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta

Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hankkeessa tutkitaan, mitkä tekijät edistävät tai jarruttavat uuden työn mahdollisuuksia maaseudulla naisten näkökulmasta.

Hanke tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan nykytilan katsauksen maaseudulla naisten näkökulmasta sekä kartoittaa ja pohtii ohjauskeinoja, joilla uuden työn mahdollisuuksia maaseudulla naisten näkökulmasta voi edistää. Tutkimus tuottaa suoraan Maaseutupolitiikan neuvostoa palvelevaa tietopohjaa ja toimintamalleja palvelevia ehdotuksia, mm. naisnäkökulman huomioimisesta alue- ja paikalliskehittämisessä.

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat olemassa olevan aineiston (laadullinen aineisto sekä määrällinen tilastotietoaineisto) analysointi, teemahaastattelut, sähköinen kysely työpajat sekä tapaustutkimus. Hanke toteutetaan aikavälillä toukokuu 2021 – kesäkuu 2022. MDI toteuttaa tutkimushankkeen yhteistyössä asiantuntija KTT Emilia Kankaan kanssa.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Maaseudun naiset ja tietotyön mallit -työpaja 29.9. klo 12–13.30 Maaseutuparlamentissa

Tervetuloa virtuaaliseen työpajaamme naisten tietotyöstä maaseudulla!

Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta -tutkimushankkeessa (UUTTU) olemme laatineet katsauksen tietotyön nykytilasta Suomessa eri alueilla sekä sen sukupuolittuneisuudesta. Esittelemme hankkeemme ensimmäisiä tuloksia ja keskustelemme maaseudun naisten tietotyön mahdollisuuksista työpajassa, jonka järjestämme osana Maaseutuparlamentti-tapahtumaa.

Maaseudun naiset ja tietotyön mallit -työpajassa tarkastellaan tietotyön sukupuolittumista ja pohditaan, millaisia mahdollisuuksia naiset tarjoavat maaseudun tietotyölle ja tietotyö maaseudun naisille. Dialogiin perustuvassa työpajassa nostetaan erilaisia näkökulmia naisten tietotyöhön asennemaailmasta astianpesuun ja yhteistyöverkostoista yksinäisyyteen, urakehitystä ja uuden oppimista unohtamatta.

Työpajan ohjelma

12.00         Tervetuloa ja työpajan tavoite

12.05         Alustus: Naisten tietotyö maaseudulla (Rasmus Aro & Kirsi Siltanen, MDI)

12.30          Keskustelua ryhmissä: Millaisia mahdollisuuksia naiset tarjoavat maaseudun tietotyölle? Millaisia mahdollisuuksia tietotyö tarjoaa maaseudun naisille?

13.00         Ryhmäkeskustelujen yhteenveto

13.30         Tilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen

Ilmoitathan kiinnostuksesi 20.9. mennessä Maaseutuparlamentin sivuilla https://www.maaseutuparlamentti.fi/info/ilmoittautuminen

Zoomilla toteutettava työpaja on avoin, mutta osallistujamäärä on rajattu 60 henkilöön. Osallistumislinkki julkaistaan Maaseutuparlamentin ohjelmasivuilla.

Lisätiedot

Sari Rannanpää, johtava asiantuntija, MDI
sari.rannanpaa@mdi.fi
050 523 6872