Arkistot kuukauden mukaan: Tammikuu 2013

Strateginen koulutuspaketti Uudenmaan päättäjille

MDI oli mukana sparraamassa laajan metropolialueen tulevaisuustyötä (ks. uutinen 10.09.2012). Osittain projektin tuloksiin nojaten MDI tekee Uudenmaan liitolle strategisen koulutuspaketin, joka on käytännössä kalvosarja selitteineen Uudenmaan kehityksestä, skenaario- ja tulevaisuustyöstä sekä aluekehittämis- ja –suunnittelujärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä. Strategiapaketti valmistuu tammikuussa. Työn tilaaja on Uudenmaan liitto.

MDI ideoi ja on mukana järjestämässä INKA-leiriä

MDI jatkaa metropolialueen INKA-valmistelun sparrausta myös syyskuun spurtin (ks. uutinen 28.9.2012) jälkeen. MDI:n idean mukaisesti metropolialueen toimijoille järjestetään INKA-leiri, joka toteutetaan kolmipäiväisenä viikolla 5 Finlandia-talossa. Leirille osallistuu useita satoja henkilöitä. Leirin järjestämisen lisäksi MDI myös sparraa Culminatumin valmistelijoita hakemustekstien työstämisessä ennen ja jälkeen leirin. Metropolialueen aiehakemus toimitetaan TEMiin helmikuun loppuun mennessä. Työn tilaaja on Culminatum.

MDI muutti Helsingissä uusiin tiloihin

MDI Helsingin konttorin väki jätti hieman haikeat hyväiset Vironkadun hyvin toimineelle pop-up-tiloille vuoden vaihtuessa. MDI Helsingin konttori on nyt osoitteessa Maurinkatu 8-12, 00170 Helsinki. Uusi konttori on katutasossa, joka tekee piipahtamiseen tiloihin vielä helpommaksi. Toimiston alakerrassa on holvi, jonka syvempi merkitys paljastetaan avoimien ovien ystävänpäivänä 14.2.

MDI katsoo kauas Etelä-Pohjanmaan kanssa

Etelä-Pohjanmaan liitto on tilannut MDI:ltä pitkän tähtäimen skenaariotyön hahmottelun ja työpajojen fasilitoinnin. Valmistelu liittyy maakuntastrategian valmisteluun, joka on maakunnan poliittinen kannanotto alueen kehittämisen tavoitteista. Strategiaan yhdistyy aiemmin erillään valmistellut maakuntasuunnitelma ja –ohjelma. Maakuntastrategian tarkastelu ulottuu skenaario- ja tavoitetarkastelussa vuoteen 2040 ja keskipitkän aikavälin osalta vuosiin 2014–2017. Työ valmistuu helmikuussa.

Tulevaisuuspajoja Pohjanmaalle

Tulevaisuutta pohditaan myös Suomen länsirannikolla. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman yhdistävän Pohjanmaan maakuntastrategiaan valmistelun tueksi MDI järjestää tulevaisuustyöpajojen sarjan helmikuussa. Pohjanmaan tulevaisuuden menestystekijät ja työpajojen tulokset MDI esittelee 14.3. seminaarissa. Työn tilaaja on Pohjanmaan liitto.