MDI ideoi ja on mukana järjestämässä INKA-leiriä

MDI jatkaa metropolialueen INKA-valmistelun sparrausta myös syyskuun spurtin (ks. uutinen 28.9.2012) jälkeen. MDI:n idean mukaisesti metropolialueen toimijoille järjestetään INKA-leiri, joka toteutetaan kolmipäiväisenä viikolla 5 Finlandia-talossa. Leirille osallistuu useita satoja henkilöitä. Leirin järjestämisen lisäksi MDI myös sparraa Culminatumin valmistelijoita hakemustekstien työstämisessä ennen ja jälkeen leirin. Metropolialueen aiehakemus toimitetaan TEMiin helmikuun loppuun mennessä. Työn tilaaja on Culminatum.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa