Strateginen koulutuspaketti Uudenmaan päättäjille

MDI oli mukana sparraamassa laajan metropolialueen tulevaisuustyötä (ks. uutinen 10.09.2012). Osittain projektin tuloksiin nojaten MDI tekee Uudenmaan liitolle strategisen koulutuspaketin, joka on käytännössä kalvosarja selitteineen Uudenmaan kehityksestä, skenaario- ja tulevaisuustyöstä sekä aluekehittämis- ja –suunnittelujärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä. Strategiapaketti valmistuu tammikuussa. Työn tilaaja on Uudenmaan liitto.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin