Strateginen koulutuspaketti Uudenmaan päättäjille

MDI oli mukana sparraamassa laajan metropolialueen tulevaisuustyötä (ks. uutinen 10.09.2012). Osittain projektin tuloksiin nojaten MDI tekee Uudenmaan liitolle strategisen koulutuspaketin, joka on käytännössä kalvosarja selitteineen Uudenmaan kehityksestä, skenaario- ja tulevaisuustyöstä sekä aluekehittämis- ja –suunnittelujärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä. Strategiapaketti valmistuu tammikuussa. Työn tilaaja on Uudenmaan liitto.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio