Strateginen koulutuspaketti Uudenmaan päättäjille

MDI oli mukana sparraamassa laajan metropolialueen tulevaisuustyötä (ks. uutinen 10.09.2012). Osittain projektin tuloksiin nojaten MDI tekee Uudenmaan liitolle strategisen koulutuspaketin, joka on käytännössä kalvosarja selitteineen Uudenmaan kehityksestä, skenaario- ja tulevaisuustyöstä sekä aluekehittämis- ja –suunnittelujärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä. Strategiapaketti valmistuu tammikuussa. Työn tilaaja on Uudenmaan liitto.