Hyvin harjaannuttavia paikkoja auki

MDI hakee 1-2 harjoittelijaa viestintä- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Viestintäharjoittelijan tehtävä on yhtiön viestinnän ja viestintäkanavien kehittäminen. Vaativat asiantuntijatehtävät liittyvät arviointiin ja kuntauudistukseen. Harjoittelija avustaa meneillään olevissa toimeksiannoissa ja uusien avausten tekemisessä.

Koulutusalat, joilta voi parhaiten ponnistaa harjoitteluun, ovat humanistinen tai viestintä-, yhteiskunta-, kauppa-, sosiaali- tai teknillistieteellinen, mutta emme kiinnitä koulutustaustaan turhan tarkkaa huomiota. Osassa toimeksiantoja on myös mahdollisuus pitkäjänteisempään työhön, gradun aiheeseen ja rahoitukseen.

Tietoteknisinä taitoina riittävät normaalien toimisto-ohjelmien hallinta ja plussaa on, jos viestintäharjoittelija hallitsee tyypilliset tämän päivän viestintätyökalut ja -kanavat. Arviointi- ja kuntauudistustehtävissä plussaa ovat verkosto-, tilasto- ja karttaohjelmien (esim. UCINET, SPSS, ArcGIS) hallinta, mutta se ei ole välttämätöntä. Kielitaitovaatimuksina ovat suomi ja englanti.

Harjoittelun pituus on mielellään 3-4 kuukautta, joka ajoittuu maalis-kesäkuun ajalle. Harjoittelun voi tehdä MDI:n konttorilla joko Helsingissä tai Seinäjoella. Työnantajan maksama bruttopalkka on 1 200 euroa kuukaudessa, palkasta voi tehdä myös oman ehdotuksen. Harjoittelutuki ei ole välttämätön, mutta on hyvä mainita, jos sellaiseen on mahdollisuus.

Paikkaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen tytti.isokangas(a)mdi.fi, liitä mukaan myös CV. Viimeinen hakupäivä on 7.2.2013. Haastattelut ja päätös harjoittelupaikasta ajoittuvat helmikuulle.

Lisätietoja antaa
Tytti Isokangas

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin