Hyvin harjaannuttavia paikkoja auki

MDI hakee 1-2 harjoittelijaa viestintä- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Viestintäharjoittelijan tehtävä on yhtiön viestinnän ja viestintäkanavien kehittäminen. Vaativat asiantuntijatehtävät liittyvät arviointiin ja kuntauudistukseen. Harjoittelija avustaa meneillään olevissa toimeksiannoissa ja uusien avausten tekemisessä.

Koulutusalat, joilta voi parhaiten ponnistaa harjoitteluun, ovat humanistinen tai viestintä-, yhteiskunta-, kauppa-, sosiaali- tai teknillistieteellinen, mutta emme kiinnitä koulutustaustaan turhan tarkkaa huomiota. Osassa toimeksiantoja on myös mahdollisuus pitkäjänteisempään työhön, gradun aiheeseen ja rahoitukseen.

Tietoteknisinä taitoina riittävät normaalien toimisto-ohjelmien hallinta ja plussaa on, jos viestintäharjoittelija hallitsee tyypilliset tämän päivän viestintätyökalut ja -kanavat. Arviointi- ja kuntauudistustehtävissä plussaa ovat verkosto-, tilasto- ja karttaohjelmien (esim. UCINET, SPSS, ArcGIS) hallinta, mutta se ei ole välttämätöntä. Kielitaitovaatimuksina ovat suomi ja englanti.

Harjoittelun pituus on mielellään 3-4 kuukautta, joka ajoittuu maalis-kesäkuun ajalle. Harjoittelun voi tehdä MDI:n konttorilla joko Helsingissä tai Seinäjoella. Työnantajan maksama bruttopalkka on 1 200 euroa kuukaudessa, palkasta voi tehdä myös oman ehdotuksen. Harjoittelutuki ei ole välttämätön, mutta on hyvä mainita, jos sellaiseen on mahdollisuus.

Paikkaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen tytti.isokangas(a)mdi.fi, liitä mukaan myös CV. Viimeinen hakupäivä on 7.2.2013. Haastattelut ja päätös harjoittelupaikasta ajoittuvat helmikuulle.

Lisätietoja antaa
Tytti Isokangas

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa