Strategiat ja ohjelmat

Muotoilemme strategiat, ohjelmat ja tiekartat toteuttamiskelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Luotsaamme alueiden, organisaatioiden ja verkostojen strategiatyötä, muotoilemme kehittämisohjelmat ja laadimme innostavia tiekarttoja tulevaisuuteen.

MDI sparraa ja valmistelee kehittämisstrategioita ja -ohjelmia. Laadinta on osallistavaa, innostavaa ja tulevaisuusorientoitunutta. MDI uskaltaa laittaa tekijät valitsemaan ja priorisoimaan tekemistä. Ohjelmateksti on meidän jäljiltämme herättävää ja tarttuvaa.

Olemme keskittyneet erityisesti alueiden ja kuntien kasvustrategioihin ja elinvoimaohjelmiin sekä strategiseen kehittämiseen ja johtamiseen.

MDI:n erikoistumisalaa ovat verkostot ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen.

Menetelmät

Tyypillisiä osioita ovat pajat ja innovatiiviset fokusryhmäkeskustelut. Lisäksi strategioita ja ohjelmia pohjustetaan usein työpöytätyöllä, kyselyillä ja haastatteluilla. Haastattelut ja kyselyt ovat strategioiden ja ohjelmien laadinnassa ytimekkäitä. Lisäksi tehdään verkostoanalyysejä ja kehittämisen kyvykkyyden analysointeja.

Satsaamme viestintään ja kiinnostaviin lopputuotoksiin.

Strategioiden ja ohjelmien valmistelun tyypillinen aikajänne on kolmesta kuuteen kuukautta, työmäärän ollessa tyypillisesti 20–60 työpäivän välillä.

Kenelle

Ministeriöille, kunnille, maakuntien liitoille, kehittämisyhtiöille ja muille organisaatioille