Pohjoisen kasvuvyöhykkeen strategiasparraus

MDI on mukana päivittämässä Pohjoisen Kasvukäytävän strategiaa sekä sitouttamassa toimijoita sen toteutukseen.

Vyöhykkeen toimintaympäristössä on tapahtunut monia muutoksia. Mihin Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkostoyhteistyötä erityisesti tarvitaan jatkossa? Mihin suuntaan halutaan mennä? Mitä valintoja halutaan tehdä? Millä resursseilla? Rahoituksessa verkostoyhteistyösopimuksen perustana on vuosijäsenmaksu. Tällä hetkellä ei ole korvamerkittyä rahoitusinstrumenttia Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteisten teemojen edistämiselle. Maakuntaliitoilla on hallinnollisille alueille rajatut rahoitusinstrumentit. MDI pohtii strategiatyössä myös vyöhykkeen jäsenyyksien toimivuutta käyden läpi verkoston nykyiset ja mahdolliset tulevat jäsenet. Lisäksi arvioidaan, onko nykyinen verkostoyhteistyösopimus ja tapa organisoitua edelleen hyvä, vai onko joku muu tapa parempi.

Jotta näihin kysymyksiin saataisiin vastauksia, tehdään työssä :
– yhteisen tilannekuvan päivitys,
– strategisten kärkien kirkastus,
– toimintasuunnitelma kärkien saavuttamiseksi
– sitoutumisen vahvistaminen ja resursoinnin organisoiminen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan