Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman laadinta

MDI tukee Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman laadintaa. Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelussa käytetään useita eri menetelmiä: sisällönanalyysiä, ryhmähaastatteluita, sähköistä kyselyä sekä työpajatyöskentelyä. Lisäksi hyödynnetään laajalti saatavilla olevaa tilastoaineistoa sekä MDI:n omia väestöennusteita v. 2040 asti.

Työ jakautuu neljään osaan: 1) aloituspalaveriin ja muuhun vuorovaikutukseen tilaajan kanssa, 2) taustaselvitystyöhön, 3) strategiatyöhön, jota tuetaan avaintoimijoille tarjottavan ohjelmatyön laatimista tukevan fasilisoinnin avulla sekä 4) maahanmuutto-ohjelman raportointiin ja lopputuloksesta viestimiseen.

Toimintaympäristö- ja tarveanalyysissä kootaan maakunnan keskeisten toimijoiden näkemyksiä maahanmuutto-ohjelman päätavoitteista, tavoiteltavista vaikutuksista ja tuloksista, niiden aikaansaamiseen tarvittavista keinoista ja toiminnasta sekä tarvittavista resursseista ja panostuksista. Strategiatyön tukemisen vaiheessa teemoja työstetään yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa, jonka jälkeen laaditaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman sähköisessä muodossa julkaistava raportti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan