Strategiatyön tuki Heinolan kaupungille

MDI tuki Heinolan kaupunkia kaupunkistrategian päivitysprosessissa. Strategiaprosessissa oli kolme päävaihetta: 1) Taustatyö: nykytilan ja toimintaympäristön analyysi, 2) Osallistava sisältöjen työstäminen ja 3) Strategian laadinta, sisältöjen visualisointi ja viestintä yhdessä tilaajan kanssa. Taustatyönä MDI toteutti Heinolan kaupungille analyysin keskeisistä kaupungin toimintaan vaikuttavista muutostekijöistä sekä laati henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavan kyselyn. Lisäksi MDI fasilitoi valtuuston iltakoulun, henkilöstö- ja sidosryhmätyöpajoja sekä kaksipäiväisen valtuustoseminaarin. MDI viimeisteli Heinolan strategian sisällöt yhteistyössä kaupungin virkahenkilöstön kanssa. Lopputuloksena syntyy MDI:n graafikon taittama visuaalinen ja tiivis kaupunkistrategia sekä kolme lyhyttä videota sosiaaliseen mediaa, joissa esiteltiin strategian sisältöjä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan