Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Ilppo Soininvaara

Kaupungistumista pidetään yleensä itsestään tapahtuvana, yhteiskuntaan vaikuttavana maailmanlaajuisena trendinä, joka on paitsi väistämätön myös positiivinen mahdollisuus talouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Ilppo Soininvaara käsittelee väitöskirjassaan kaupungistumista laaja-alaisesti. Väitöskirjassa kaupungistumisen politiikka liitetään osaksi aluerakenteen kehitystä hajautuneemmasta keskittyneempään.

”Kaupungistuminen on Suomessa strateginen päämäärä ja siihen liitetään hyviä tai välttämättömiä kehityspiirteitä tulevaisuuden kannalta. Tästä huolimatta kaupungistumisen politiikasta puuttuvat konkreettiset, jaetut visiot. Epäselvyydellä on vaikutuksia niin suurten kaupunkiseutujen rakentumiseen, maakuntakeskusten asemaan, kuin rakennemuutosalueiden tulevaisuuteen”, Ilppo Soininvaara sanoo.

Väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista. Ensimmäisessä analysoidaan poliittisen eliitin antamia merkityksiä kaupungistumiselle, toisessa asetetaan nykyisen kaupungistumisen politiikka historialliseen kontekstiin ja kolmannessa tarkastellaan valtion ja aluekehittämisen institutionaalisia muutoksia ja erityisesti kumppanuuspolitiikkaa.

Väitöskirjassa osoitetaan, että keskustelut kaupunkien roolista kilpailukyvyssä ja kasvussa sekä kaupungistumisesta maailmanlaajuisena voimana ovat sulkeutuneita. Kaupungistumisesta keskustellaan kansallisen sopeutumisen ja rakennemuutoksen näkökulmasta.  Suomessa vallitsee jaettu näkemys kaupungistumisen yleisestä luonteesta ja sen väistämättömyydestä, mutta kaupungistumisen käytännön toteutuksessa on ristiriitoja.

Lue lisää

FM Ilppo Soininvaara väittelee 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, Athena sali 107. Vastaväittäjänä toimii professori Raine Mäntysalo Aalto yliopistosta, ja kustoksena professori Sami Moisio Helsingin yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu myös verkkojulkaisuna ja se on luettavissa Heldassa.

The politics of urbanization: From a global imperative to national struggles: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6599-2

Ilppo Soininvaara on avannut väitöskirjansa teemoja blogikirjoituksissaan:

Helsingin yliopiston tiedote: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/tulevaisuuden-kaupunki/kaupungistumiselta-puuttuu-visio  

Kysy lisää

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen