Vaasan asuntomarkkinoiden sekä väestö- ja työpaikkamäärän kehityksen analysointi ja tulevan asuntotuotantotarpeen arviointi

Selvitystyön päätavoitteena oli tuottaa tietoa Vaasan seudun asumisen kehittämisen tueksi. Työssä selvitettiin ja analysoitiin Vaasan asuntomarkkinoiden sekä väestön ja työpaikkojen määrän kehitystä ja tulevaa asuntotuotantotarvetta. Työssä otettiin huomioon Vaasan paikalliset erityispiirteet sekä vahvuudet ja heikkoudet. Selvitystyön tavoitteena oli tukea GigaVaasa -työtä, maankäytön toteuttamisohjelman sekä kokonaisyleiskaavan laadintaa, kaupungin asunto- ja maapolitiikkaa, asuinalueiden suunnittelua sekä yleisesti kaupungin kehittämistä.

Selvitystyö koostui kolmesta osiosta:
1. Asuntomarkkina-analyysi
2. Väestön ja työpaikkojen määrän kehityksen analyysi
3. Asuntotuotantotarpeen arviointi

MDI:n kumppanina työssä toimi Kaupunkitutkimus TA. Lisäksi FCG:n kaupunkisuunnittelun asiantuntijat auttoivat työn toteuttamisessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan