Vaasan asuntomarkkinoiden sekä väestö- ja työpaikkamäärän kehityksen analysointi ja tulevan asuntotuotantotarpeen arviointi

Selvitystyön päätavoitteena on tuottaa tietoa Vaasan kaupungin asumisen kehittämisen tueksi. Työssä selvitetään ja analysoidaan Vaasan asuntomarkkinoiden sekä väestön ja työpaikkojen määrän kehitystä ja tulevaa asuntotuotantotarvetta. Työssä otetaan huomioon Vaasan paikalliset erityispiirteet sekä vahvuudet ja heikkoudet. Selvitystyön tavoitteena on tukea GigaVaasa -työtä, maankäytön toteuttamisohjelman sekä kokonaisyleiskaavan laadintaa, kaupungin asunto- ja maapolitiikkaa, asuinalueiden suunnittelua sekä yleisesti kaupungin kehittämistä.

Selvitystyö koostuu kolmesta osiosta:
1. Asuntomarkkina-analyysi
2. Väestön ja työpaikkojen määrän kehityksen analyysi
3. Asuntotuotantotarpeen arviointi

MDI:n kumppanina työssä toimii kaupunkitutkimus TA. Lisäksi työssä hyödynnetään FCG:n kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan