VAAKA – Vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa -tutkimushankkeen ytimenä oli tuottaa tutkimuksellista tietoa aluehallintouudistuksen ennakoiduista vaikutuksista aluekehittämisjärjestelmään sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnan asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Työn tuloksia hyödynnettiin aluehallintouudistuksen valmistelussa. MDI toteutti tutkimushankkeen Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Työ oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja työtä koordinoi TEM. Hankkeessa olivat mukana myös muut ministeriöt. Tutkimushankkeesta tiedotettiin ja tuloksista viestittiin sivustolla www.mdi.fi/vaaka

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan