Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) – arviointi

MDI toteuttaa yhteistyössä Owal Groupin kanssa TYÖ 2030 ohjelman arvioinnin, jossa vastataan ohjelman tavoitteita, osatavoitteita sekä toimenpiteitä koskeviin kysymyksiin. Arvioinnin ensisijaisina tavoitteina on 1) arvioida ohjelman tavoitteiden, osatavoitteiden sekä toimenpiteiden toteutumista, 2) arvioida ohjelman tuloksellisuutta sekä toimien ulottuvuutta ja pysyvyyttä sekä 3) tuottaa näkemystä ohjelman laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myös pitkällä aikavälillä. Yleisesti ohjelman ulkoisessa arvioinnissa pyritään korostamaan sen eri työvaiheissa kysymyksiä: tehdäänkö ohjelmassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikeita asioita (relevanssi), ja tehdäänkö asiat tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta oikealla tavalla (tehokkuus ja vaikuttavuus).

Arvioinnissa käytetään menetelminä dokumenttianalyysiä, asiantuntijahaastatteluita, sähköisiä kyselyitä ja dialogisia työpajoja. Osana arviointia tehdään indikaattorityöskentelyä, jota tehdään kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä analyyseja indikaattoritiedon kehityksestä. Lisäksi indikaattorit kytketään ennakoivan arvioinnin malliin ja sen mittarointiin. Muihin mittareihin tuotetaan tietoa mm. ohjelman oman seurantatiedon, kyselyiden sekä mahdollisten tilastojen avulla.

Ulkoisessa arviointityössä tuotetaan yhteistyössä kehittävän arvioinnin kanssa tietoa myös ohjelman toimeenpanon kehittämiseksi. Arvioinnin tuloksena syntyy kirjallinen loppuraportti, jossa esitellään eri työvaiheiden tulokset, kokonaisarvio, johtopäätökset sekä suositukset. Loppuraportti valmistuu vuoden 2023 aikana. Välitulokset valmistuvat alkusyksyn 2022 aikana. Tuotoksena syntyy myös Powerpoint -muotoista esitysmateriaalia arvioinnin tuloksista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan