Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) – arviointi

MDI toteutti yhteistyössä Owal Groupin kanssa TYÖ 2030 -ohjelman arvioinnin, jossa vastattiin ohjelman tavoitteita, osatavoitteita sekä toimenpiteitä koskeviin kysymyksiin. Arvioinnin ensisijaisina tavoitteina oli 1) arvioida ohjelman tavoitteiden, osatavoitteiden sekä toimenpiteiden toteutumista, 2) arvioida ohjelman tuloksellisuutta sekä toimien ulottuvuutta ja pysyvyyttä sekä 3) tuottaa näkemystä ohjelman laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myös pitkällä aikavälillä. Yleisesti ohjelman ulkoisessa arvioinnissa pyrittiin korostamaan eri työvaiheissa kysymyksiä: tehdäänkö ohjelmassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikeita asioita (relevanssi), ja tehdäänkö asiat tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta oikealla tavalla (tehokkuus ja vaikuttavuus).

Arvioinnissa käytettiin menetelminä dokumenttianalyysiä, asiantuntijahaastatteluja, sähköisiä kyselyjä ja dialogisia työpajoja. Osana arviointia tehtiin indikaattorityöskentelyä, jossa tehtiin kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä analyyseja indikaattoritiedon kehityksestä. Lisäksi indikaattorit kytkettiin ennakoivan arvioinnin malliin ja sen mittarointiin. Muihin mittareihin tuotettiin tietoa mm. ohjelman oman seurantatiedon, kyselyiden sekä tilastojen avulla.

Ulkoisessa arviointityössä tuotettiin yhteistyössä kehittävän arvioinnin kanssa tietoa myös ohjelman toimeenpanon kehittämiseksi. Arvioinnin tuloksena syntyi kirjallinen loppuraportti, jossa esitellään eri työvaiheiden tulokset, kokonaisarvio, johtopäätökset sekä suositukset. Tuotoksena syntyi myös Powerpoint -muotoista esitysmateriaalia arvioinnin tuloksista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan