Puurakentamisen edistämisen opas kunnille

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ne toimivat edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä, sillä kunnissa tehdään laajasti ilmastopoliittisia päätöksiä. Monet kunnat ovatkin julkistaneet kansallista tasoa kovempia tavoitteita.

Puurakentaminen on yksi keino vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä ja täten samalla suunnata kohti asetettuja ilmastotavoitteita. Lisäksi puurakentamisen edistämisellä on sekä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia alueelle. Puurakentamisella tuetaan kotimaista ja paikallista taloutta, sillä se luo työpaikkoja ja lisää puun kysyntää. Puurakentaminen edistää myös hyvinvointia, luo viihtyisää tunnelmaa sekä tuo myös imagohyötyä kunnille.

Kuntastrategia ja siinä olevat linjaukset luovat kunnan tulevaisuuden suuntaa. Siinä luodaan yhteistä tahtotilaa ja linjaukset antavatkin vahvimman selkänojan päätöksenteolle. Puurakentamisen edistämisen kirjaaminen kuntastrategiaan antaakin vahvimman mandaatin edistää teemaa kunnan eri osastoilla.

Puurakentamisen edistämisen kirjauksista on olemassa hyviä esimerkkejä Suomessa. Siksi kannattaakin hyödyntää sitä, mitä on jo saatavilla, eikä luoda uutta alusta asti. Jokaisen kunnan täytyy kuitenkin löytää oma tulokulmansa teemaan.

Puurakentamisen edistämisen opas kunnille on työstetty laajan dokumenttiaineiston pohjalta. Työssä on käyty läpi eri kokoisten kuntien strategioita ja ohjelmia puurakentamisen edistämisen näkökulmasta sekä haastateltu edelläkävijäkuntien edustajia. Oppaasta kuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat saavat näkemyksiä, miten puun käytön lisääminen rakentamisessa voidaan tuoda osaksi kuntastrategiaa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan