Oikeusministeriön koordinoiman viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskuksen tuki

Työn tavoitteena on tukea tilaajaa osaamiskeskustoimintamallin konseptoinnissa ja raportoinnissa. Aineistoina käytetään tähän mennessä koottuja tietoja (valtioneuvoston tietotuen keräämät tiedot kansallisista esimerkeistä), tehtyjä toimenpiteiden kuvauksia ja raportteja (mm. kysely ja ensimmäinen toiminnasta julkaistava teemajulkaisu) sekä uutta aineistoa, jota kerätään sidosryhmien ja kansainvälisten verrokkien työstä (viimeksi mainitusta lähinnä Espanja ja Itävalta, mahdollisesti myös Norja). Lisäksi konsultti osallistuu opintomatkan suunnitteluun ja toteutukseen, sekä opintomatkan oppien dokumentointiin. Tilaajan ja sidosryhmien kanssa järjestetään pyöreän pöydän keskustelu ja sisäisiä työkokouksia, joissa simuloidaan osaamiskeskuksen toimintamalleja ja arvioidaan niiden soveltuvuutta käytäntöön.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan