Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)

Hankkeen tavoitteena on saada luotua kokonaiskäsitys sosiaalihuoltolain mukaisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden konkreettisesta tilanteesta alueellisesti ja kansallisesti. Selvityksessä analysoidaan lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen nykytilannetta.

Lisäksi selvityksessä tarkastellaan tilannekuvauksen perusteella sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kehittämistarpeita lasten, nuorten ja perheiden, sosiaalihuollon palveluorganisaatioiden ja ammattilaisten osaamisen sekä laajemman palvelujärjestelmän toiminnan näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena syntyy aluetason tietoa varhaisten tuen palvelupoluista ja peruspalveluissa tehtävästä ennalta ehkäisevästä työstä sekä eri peruspalveluiden ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä. Tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palvelutarvearviontien eroista sekä niiden vaikutuksesta asiakasprosesseihin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan