Lapin maakuntasuunnitelman päivitys

MDI päivitti Lapin liiton toimeksiannosta Lapin maakuntasuunnitelman, jossa osoitettiin alueen tavoiteltu kehitys ja strategia vuoteen 2040. Päivityksessä tarkasteltiin keskeisten megatrendien, epävarmuustekijöiden ja arvomuutosten vaikutuksia Lapin maakunnan valitulle visiolle ja siitä johdetuille kehittämisen linjanvedoille. Päivityksessä huomioitiin erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyky, alueen osaaminen ja hyvinvointiin liittyvä palvelu- ja aluerakenne. MDI:n näkemyksen mukaan kehittyväksi alueeksi nouseminen tai sellaisena pysyminen edellyttää alueilta resursseja ja kykyä uudistua. MDI oli mukana tavoitteiden määrittelystä loppuraporttiin asti.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan