Maria Yli-Koski

Työskentelen poikkisektoraalista osaamista vaativissa tutkimus-, selvitys ja arviointitehtävissä. Työlläni pyrin edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista läpi valtionhallinnon ja Euroopan unionin kontekstissa. Perustan yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelun taloustieteelliseen teoriapohjaan, jota sovellan institutionaaliset ja yhteiskunnalliset erityispiirteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset analysoiden.

Referenssini

Näytä