Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

MDI ja Luke tukivat Järvi-Suomen alueen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi ja Keski-Suomi) ELY-keskuksia ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinnassa. Ohjelmassa tuotettiin sisältöjä seuraavan ohjelmakauden valtakunnallisiin ja alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin. Ohjelmatyössä koottiin olemassaolevaa tietoa (ml. dokumentti- ja tilastoaineisto, asiantuntijahaastattelut), työstettiin tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä seuraavissa teemoissa: vesiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, elinkeinotoiminta ja asuminen. Osana prosessia MDI suunnitteli ja fasilitoi 5 alueellista sidosryhmätyöpajaa ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden jäsentämiseksi. Linkki ohjelmaan https://www.doria.fi/handle/10024/175347

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan