Lapin ammatti­korkea­koulun TKI-toiminnan sidos­ryhmä­vaikuttavuu­den arviointi

Arvioinnissa selvitetään, erityisesti yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmasta, kuinka vaikuttavaa Lapin Ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on ollut. Tarkastelussa on, miten Lapin AMK:n kanssa tehty yhteistyö ja kumppanuus on vaikuttanut yhteistyötahojen ja sidosryhmien toimintaan, mitkä ovat yhteistyön toimivia asioita ja missä asioissa on ollut haasteita, ja miten toimintaa voitaisiin kehittää jatkossa. Työssä kiinnostuksen kohteena on erityisesti sidosryhmänäkökulmasta hytyihin ja vaikuttavuuteen, ts. mitä hyötyjä ja vaikutuksia TKI-toiminnasta on seurannut yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille ja mikä on TKI-toiminnan laajempi merkitys ja lisäarvo Lapin alueen kehittymiselle. Arvioinnin lopullisena päämääränä on tuottaa kehittämisehdotuksia TKI-toiminnan ja siihen liittyvän yhteistyön sekä TKI-toiminnan vaikuttavuuden ja lisäarvon kehittämiseksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan