Länsi-Suomen rakennerahastohankkeiden vaikuttavuuden arviointi

MDI arvioi Länsi-Suomen RR-ELY-alueeseen kuuluvien seitsemän maakunnan (Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Pohjanmaa) alueella ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettujen rakennerahastohankkeiden vaikuttavuutta. Arviointi suoritettiin maakunnittaisena. Arvioinnissa analysoitiin ohjelmakaudella toteutetun rakennerahastotoiminnan vaikutuksia hanketoiminnan kokonaisuuden ja laadullisen vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmista. Vaikuttavuutta tarkasteltiin erityisesti laajempien hankekokonaisuuksien aikaansaamien vaikutusten näkökulmasta. Arvioinnissa toteutettiin EURA-järjestelmän hanketietojen ja maaakuntien keskeisten dokumenttien analyysi, sähköinen kysely ja haastatteluita. Arvioinnin tulokset koottiin loppuraporttiin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan