Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys

MDI toteutti yhdessä NHG:n kanssa valtiovarainministeriölle kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskevaa esiselvitystyötä. Maakunta- ja sote-uudistuksessa* kuntien ja maakuntien väliset toimivalta- ja vuorovaikutussuhteet muotoutuvat uudenlaisiksi. Valmisteluvaiheessa on tiedostettu, että monien asioiden asiakaslähtöinen ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä kuntien ja maakunnan välillä. Yhdyspintatyötä on tehty maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa jo jonkin verran maakuntien ja kuntien kesken, mutta sisällöltään vaihtelevasti. Valtiovarainministeriön tilaamassa esiselvityksessä selvitettiin, mitä yhdyspintojen mallintamiseksi on tähän mennessä tehty ja mitkä osa-alueet kaipaavat vielä tarkempaa mallintamista. Lisäksi nostettiin esille yhdyspintojen mallintamisen ja yhteistyön hyviä esimerkkejä ja potentiaalia. Esiselvitysvaiheen tavoitteena oli tehostaa yhdyspintatyön koordinointia ja luoda yhteinen rakenne jatkotyöhön kansallisella tasolla. Keskeinen tavoite oli myös tukea monialaisen maakunnan ja tulevaisuuden kunnan rakentamista. *Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan