Kuntapolitiikan vaihtoehtoja selvittävän hankkeen tilaisuuksien fasilitointi

Valtiovarainministeriö on asettanut Kuntapolitiikan kokonaisuuden toimenpidevaihtoehtoja valmistelevan työryhmän ja sen alaiset valmistelujaostot toimikaudeksi 9.12.2020 – 31.12.2021. Työryhmän tavoitteena on mm. luoda kansallisesti pitkäjänteinen kuntapolitiikan linja, herättää keskustelua kuntapolitiikan kokonaisuudesta, lisätä avointa keskustelua ja vuoropuhelua eri näkökulmista sekä vahvistaa yhteisymmärrystä kuntapolitiikan kehittämisen lähtökohdista ja tarpeista.

Tässä projektissa tehtävällä työllä tuettiin erityisesti vuorovaikutuksen lisäämistä ja keskustelun herättämistä osana kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelua. Työhön sisältyi kuntapolitiikan kokonaisuuden toimenpidevaihtoehtojen valmistelua tukevien tilaisuuksien sisällön ja järjestelyjen konseptointi ja suunnittelu, keskustelujen läpivienti, puheenjohtaminen ja fasilitointi sekä valtiovarainministeriölle tehtävät yhteenvedot käydyistä keskusteluista ja niiden tuloksista

Keväällä 2021 järjestettiin kaksi keskustelevaa pyöreän pöydän tilaisuutta, kaksi työpajaa erilaisille kuntaverkostoille sekä työpaja hankkeen työryhmälle ja jaostoille. Lisäksi järjestettiin työn välitilinpäätöksenä toimiva verkkoseminaari, jossa esiteltiin kevään työn tuloksia ja käytiin keskustelua kuntapolitiikan teemoista.

Syksyllä 2021 MDI fasilitoi viisi tilaisuutta ja työpajaa, joissa tarkasteltiin aihioita kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehdoiksi. Elokuussa järjestettiin verkkoseminaari: välähdyksiä tulevaisuuden kuntapolitiikasta, joka oli avoin tilaisuus kaikille tulevaisuuden kuntapolitiikasta kiinnostuneille. Lisäksi syksyllä kuntatutkijoille ja kuntajohtajille järjestettiin molemmille oma pyöreän pöydän tilaisuus. Alustakunnat ja ekosysteemit -verkkotilaisuudessa puolestaan tarkasteltiin, millaista yhteistyötä tulevaisuuden kunta tekee järjestöjen, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Syksyn tilaisuuksien ja työpajojen sarjan päätti työryhmän jaostojen työpaja.

Valmisteluprosessi oli poikkeuksellisen osallistava ja avoin: tilaisuuksissa esiteltiin vasta luonnosvaiheen papereita ja sidosryhmät pääsivät osallistumaan ratkaisujen muotoiluun. Tilaajan mukaan MDI:n apu oli tarpeen prosessin onnistumisen kannalta. MDI:n kuntakentän asiantuntemus yhdistettynä fasilitointitaitoon ja energiaan keräsi kehuja.

Lue lisää kuntapolitiikan tulevaisuustyöstä osoitteesta: www.vm.fi/kuntapolitiikan-tulevaisuustyo

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan