Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) toiminnan arviointi, vaikutusten arvioinnin kehikon laadinta ja KEINO 2.0 toimintamallin valmistelun tuki

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ja rahoittama KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanossa ja kehittämisessä. Arviointityössä tuotettiin tietoa ja kokonaiskuva KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan ja verkostomaisen toimintamallin tuloksellisuudesta ja vaikutuksista toiminnan ja toimintamallin kehittämistä varten. Työ sisälsi kolme osa-aluetta: A) KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan arviointi, B) KEINOn toiminnan vaikutusten arvioinnin kehikon laadinta ja C) KEINO 2.0 toimintamallin valmistelun tuki. Arviointi toteutettiin moninäkökulmaisella sekä vuorovaikutteisella ja kehittävällä otteella. Tämä tarkoittaa, että työssä osallistettiin ja hyödynnettiin laajasti KEINO-toimijoiden, ministeriöiden sekä muiden relevanttien toimijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä sekä jo tehtyjä selvityksiä ja kyselyitä. Lisäksi läpi työn huomioitiin kestävien innovatiivisten julkisten hankintojen taustalla vaikuttavat kansainväliset kehityssuunnat. Arviointiin kuului haastattelut ja sähköinen kysely. KEINOn toiminnan vaikutusten arvioinnin kehikon laadinnassa sovellettiin ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin mallia, jolla pyritään hahmottamaan ja mallintamaan haluttujen vaikutusten syntyä. Vaikutusten arvioinnin kehikon laadinta on tarpeen KEINOn toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parempaa seurantaa sekä mittareiden tarkistamista varten. KEINO 2.0 toimintamallin valmistelussa otettiin huomioon arvioinnin tulokset sekä relevantit kansainväliset hyvät käytännöt. Arvioinnin yhteydessä järjestettiin webinaari, jossa käytiin läpi arvioinnin keskeiset tulokset sekä KEINO 2.0- toimintamallin tueksi annettavia suosituksia kansainväliset opit huomioiden. Industryhack Oy osallistui työhön MDI:n alihankkijana.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan