Kestävä digitaalinen teollisuus -strategiaprosessi

MDI fasilitoi TEM:n Kestävä digitaalinen teollisuus strategiaprosessin, jossa tuotettiin jaettua tulevaisuuskuvaa ja tiekartta kestävyyttä edistävälle digitalisaatiolle suomalaisessa teollisuudessa sekä tarkennettiin kokonaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet. Osana prosessia MDI organisoi strategiaa valmistelevan sihteeristön työskentelyä ja järjesti sidosryhmiä osallistavia työpajoja. Lisäksi syvennettiin ymmärrystä valmistavan teollisuuden kestävän digitalisaation tarpeesta haastattelemalla kymmentä alan yritystä, jotka edustavat sekä parhaiten menestyviä kansainvälisiä suuryrityksiä että pienempiä PK-yrityksiä. Prosessin lopputuloksena syntyi strategia valmistavan teollisuuden kestävään digitalisaatioon sisältäen seurantaindikaattorit ja toimenpide-ehdotuksia. MDI laati yhteistyössä TEM:n BF:n ja VTT:n kanssa kattavan raportin valmistavan teollisuuden nykytilasta, haasteista ja strategisista tavoitteista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan