Kaupunkipolitiikan tiekartta VI: Keskisuurten kaupunkien renessanssi

Keskisuurten kaupunkien renessanssi jatkaa MDI:n kaupunkipoliittisten julkaisujen sarjaa. Kaupunkipolitiikan tiekartat toteutetaan nk. klubimenetelmällä, jossa hankkeeseen osallistuvan osallistujajoukon kesken yhdessä pohditaan ajankohtaista kaupunkipoliittista teemaa. MDI vastaa hankkeen julkaisusta ja johtopäätöksistä. Kuudennen tiekartan teemana olivat keskisuuret kaupungit (Pori – Hyvinkää), ja niiden mahdollinen uusi tuleminen niin kasvun kentällä, kuin suomalaisen kaupunkipolitiikan kentällä. Keskisuurten kaupunkien renessanssissa sälytetään kaupungeille vastuuta toimia oman onnensa seppänä pandemianjälkeisessä maailmassa, peräänkuulutetaan kumppanuutta valtion kanssa, ja korostetaan tarvetta keskisuurten yhteiselle edunvalvonnalle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan