Kartoitus kaupunkien ja kuntien kestävyysratkaisujen skaalausta tukevista toimista

Tämän työn tavoitteena oli selvittää sekä kotimaassa että kansainvälisesti kehitettyjä käytäntöjä kaupunkien ja kuntien kestävyysratkaisujen skaalautumiseksi. Skaalauksen tyypeistä painotettiin tukitoimia, jotka edistävät skaalausta organisaatiosta toiseen ja jätettiin vähemmälle huomiolle tukikeinot, jotka edistävät organisaation sisäistä vakiinnuttamista. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, millaiset skaalauksen tukitoimet voisivat olla suomalaisissa olosuhteissa vaikuttavimpia, mitä haasteita ja mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen skaalaukseen kuntien näkökulmasta liittyy ja mikä auttaisi kuntia ottamaan käyttöön hyviä käytäntöjä. Suositeltavien tukitoimien tulee soveltua ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen laajempaan käyttöönottoon, mutta niitä voidaan kartoittaa myös muilta toimialoilta tai muista aihepiireistä. Lisäksi työ vastasi kysymyksiin: mitkä ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavimpia skaalautumisen työkaluja, toimintamalleja ja menettelyjä; miten niitä voitaisiin hyödyntää kansallisessa kehittämistyössä; mitkä olisivat kansallisesti vaikuttavimmat toimet skaalautumisen edistämiseen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan