Fiksu Kaupunki -hankkeen loppuarviointikatsaus

MDI toteutti Fiksu Kaupunki –hankkeen loppuarviointikatsauksen Forum Virium Helsingille. Työssä tuotettiin yhteenveto Fiksu Kaupunki -hankkeen indikaattoritietojen pohjalta hankkeen etenemisestä ja aikaansaan-noksista sekä vaikutuksista.

Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts hanke käynnistyi marraskuussa 2020 ja päättyi vuoden 2023 lopussa. Helsingin Kalasatamassa kehitetty älykaupunkikehittämisen malli vietiin hankkeessa kaupunkiuudistusalueille: Mellunkylään, Malmille, Malminkartanoon ja Pasilaan. Samalla syntyi uusia kaupunkipalveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa.

Osana arviointia toteutettiin haastatteluja, järjestettiin työkokous sekä laadittiin yhteenvetoesitys loppuarvioinnin keskeisistä tuloksista. Työn pohjana käytettiin alkuvuodesta 2021 Fiksu Kaupunki-hankkeelle laadittua arviointimallia ja indikaattoreita, jota täydennettiin kahdessa väliarviointikatsauksessa tuotettua tietoa. Työssä tuotettiin myös näkemystä, miten kehittämistyötä tulisi jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen ja mitä oppeja hankkeen toteutuksesta on nostettavissa tulevaisuutta ajatellen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan