Fiksu kaupunki -hankkeen arviointimallin ja mittariston laatiminen

Forum Virium Helsinki toteutti Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts hanketta (2020-2023), jossa Helsingin Kalasatamassa kehitetty älykaupunkikehittämisen malli vietiin Helsingin kaupunkiuudistusalueille Mellunkylään, Malmille, Malminkartanoon-Kannelmäkeen sekä lisäksi uudesti rakentuvaan Pasilaan. Fiksu Kaupunki -hankkeen avulla tuettiin alueilla tapahtuvaa älykaupunkikehittämistyötä, joissa synnytetään uusia kaupunkipalveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Hanke tuki myös laajemmin Helsingin rakentuvien ja kehittyvien alueiden välistä yhteistyötä, parhaiden käytäntöjen ja ratkaisujen siirtämistä ja levittämistä sekä koordinoi portfoliota, joka koostetaan alueelliseksi innovaatiotiekartaksi. MDI laati Fiksu kaupunki -hankkeen toimeenpanon sekä hankkeen seurannan ja arvioinnin tueksi vaikuttavuusmallin sekä hankkeen seurantaa tukevat mittarit ja indikaattorit. Vaikuttavuusmalli rakennettiin ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin periaatteille, jossa ideana on auttaa hahmottamaan hankkeiden vaikutusten syntymisen edellytyksiä, luomaan tietopohjaa vaikutusten todentamiselle sekä tukea tiedolla haluttujen vaikutusten syntyä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan