CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarviointi

MDI johti konsortiota (MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia), joka toteutti maa- ja metsätalousministeriölle CAP-strategiasuunnitelman 2021 – 2027 ennakkoarvioinnin ja SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin (Gaia Consulting). Ennakkoarvioinnin tarkoituksena oli parantaa CAP-strategiasuunnitelman suunnittelua, sisältöä, toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ennakkoarviointi tuotti konkreettista tietoa MMM:n ja kansallisten sidosryhmien käyttöön. Ennakkoarviointi toteutettiin kolmivaiheisena kehittävällä ja osallistavalla otteella, jossa pääpaino on kehitysehdotuksissa ja valmistelutyön sparraamisessa. Arviointi perustui erityisesti CAP-strategiasuunnitelma-asiakirjan analyysiin, mutta arvioinnissa tehtiin myös muuta tiedonkeruuta (asiantuntijahaastattelut, sidosryhmäkysely, fokusryhmäkeskustelut, dokumentti- ja indikaattorianalyysi). Linkki loppuraporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-177-6

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan